backup_f20: (Default)
[personal profile] backup_f20
Оригинал взят у [livejournal.com profile] verum_corpus в Мацеревич говорит, что на Воштыля покушались
Wirtualna Polska Drukuj Artykuł
Wiadomość wydrukowana ze stron: media.wp.pl


Antoni Macierewicz prosi o ochronę dla pilota Jaka-40, por. Artura Wosztyla 2014-01-30 (15:47)

Polityk PiS zwrócił się z prośbą o objęcie ochroną por. Artura Wosztyla, pilota Jaka-40, który wylądował na lotnisku w Smoleńsku przed katastrofą Tu-154M - podaje "Rzeczpospolita" na swoich stronach internetowych. "Dziś wiemy już ponad wszelką wątpliwość, iż życie pana por. Artura Wosztyla jest zagrożone" - napisał poseł. Jak podaje RMF FM na początku przyszłego tygodnia prokurator generalny zdecyduje, czy przydzielić ochronę Arturowi Wosztylowi.

Macierewicz podkreślił, że por. Wosztyl jest "ostatnim świadkiem dysponujący informacjami potwierdzającymi, iż nawigatorzy rosyjscy wydawali pilotom Tu-154M komendę zejścia do 50 m nad poziomem pasa". Polityk PiS poinformował także, że w styczniu nieznani sprawcy uszkodzili samochód por. Wosztyla w sposób "mogący zagrażać życiu". Jak podawała niezalezna.pl Wosztyl miał zgłosić sprawę na policję. Pilot nie potwierdził jednak tych informacji. - Nie chcę komentować tej sprawy - odpowiedział krótko na pytania portalu.

Andrzej Seremet już raz odmówił przyznania por. Wosztylowi ochrony. Macierewicz wnioskował o to po samobójczej śmierci chor. Remigiusza Musia, który leciał wraz z Wosztylem.

Pismo Macierewicza trafiło do prokuratora generalnego oraz do szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Jerzego Artymiaka i Komendanta Głównego Policji nadisp. Marka Działoszyńskiego.

Źródła: Rzeczpospolita, RMF FM
http://media.wp.pl/drukuj.html?wid=16371380 (Rzeczpospolita)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

backup_f20: (Default)
backup_f20

July 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
1213141516 1718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 06:46 am
Powered by Dreamwidth Studios